Dvořákova Praha - 2021

Česká filharmonie, Petr Altrichter, Pražský filharmonický sbor

Přijďte si připomenout 1100. výročí Ludmiliny smrti na koncert v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Vystoupí zde Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor, kolektivní tělesa, jež patří ke špičce české hudební scény. Zazní monumentální dílo Dvořáka a Vrchlického - Svatá Ludmila.

#vokálníkoncert
#antoníndvořák
#dvořákovapraha2021

Všechny akce

čtvrtek

16. 9. 2021


20:00


Katedrála sv. Víta

Praha 1


1490 - 1490

Popis

O KONCERTU

Letošní provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v katedrále svatého Víta bude neopominutelnou součástí připomínky 1100. výročí Ludmiliny smrti 15. září 921, kdy byla zavražděna na hradě Tetín. Osobnost svaté Ludmily patří k nejvýznamnějším českým svatým spolu se svým vnukem, svatým Václavem. Svatá Ludmila byla manželkou knížete Bořivoje a hrála klíčovou úlohu v přijetí křtu rodem Přemyslovců. Dvořák a jeho libretista Jaroslav Vrchlický v monumentálním díle dramaticky vykreslili zničení pohanských model, sňatek Ludmily s prvním historicky doloženým Přemyslovcem a svátost křtu, který jim na Velehradě udělil biskup Metoděj.

S Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem se v katedrále svatého Víta zkoncentrují ta nejlepší kolektivní tělesa, kterými česká hudba v současnosti disponuje. Přispějí k důstojným oslavám světice, které bude odpoledne věnována také mše celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou v bazilice svatého Jiří. Koncert je součástí celotýdenních oslav, které vyvrcholí na Tetíně. A tyto oslavy si bez provedení nejvýznamnějšího vokálně instrumentálního díla spojeného s tímto tématem nelze představit.

PROGRAM

Antonín Dvořák
Svatá Ludmila, op. 71, B. 144

INTERPRETI

ČESKÁ FILHARMONIE
PETR ALTRICHTER dirigent
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR

EVA HORNYÁKOVÁ soprán
JANA HROCHOVÁ mezzosoprán
RICHARD SAMEK tenor
GUSTÁV BELÁČEK bas

Délka 75 minut
Bezbariérový vstup
Hudba
Antonín Dvořák