Bohové věční tamo nad oblaky s milostí shlížejte na tuto zem!