Národní divadlo

Král Oidipús

„Hledáš vraha, kterým jsi ty sám!“

#slavnápředloha
#klasika
#tragédie

Všechny akce

pátek

4. 12. 2020


19:00


Národní divadlo

Praha 1


100 - 490

pondělí

14. 12. 2020


19:00


Národní divadlo

Praha 1


100 - 490

neděle

3. 1. 2021


19:00


Národní divadlo

Praha 1


100 - 490

úterý

26. 1. 2021


19:00


Národní divadlo

Praha 1


100 - 490

pondělí

8. 2. 2021


19:00


Národní divadlo

Praha 1


100 - 490

Popis

O PŘEDSTAVENÍ

Tragédie řeckého dramatika Sofokla zpracovává starou báji o krutém životním údělu muže, jenž nevědomky zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou, aby se tak naplnila strašná předpověď delfské věštírny. Příběh vladaře, jenž musí nastolit řád i za cenu sebezničení. Na tomto základě vyvstávají otázky: Je možné vymanit se ze spárů věštby a utéct před vlastním osudem? A jak poznat, kdy se patří odejít, ztratit se, zmizet.

Král Oidipús upozorňuje na determinovanost lidského osudu a zároveň varuje, že soupeřit s daností je marný boj; jediné vysvobození z bludného kruhu je totiž hluboké poznání. V tom je hra stále aktuální. Jak tedy poznat sám sebe? Jak sám sobě nelhat a odvážně pohlédnout do tváře právdě?

V naší inscenaci se před diváky odehraje nejen původní mytický příběh, ale taky detektivka, jejíž zápletka spočívá v odhalení původu samotného detektiva mocného krále Oidipa. Ačkoliv všichni v sále už tuší hroznou pravdu, musejí přihlížet tomu, kdy na ni přijde on sám. A jelikož Oidipův příběh je dobře znám, je královo tragické pátrání po vlastním osudu příležitostí znovu prožít očistný rituál poznání.

Oidipús totiž začne se svým pátráním ve chvíli, kdy chce jako moudrý vladař pomoci svému lidu. V určitou chvíli začíná být zřejmé, že jediná cesta, která vede k očištění, je králova vlastní zkáza, protože v polis postavené na lži budou základy státu vždycky trochu shnilé.

Anglické titulky jsou součástí pouze vybraných termínů představení.

UPOZORNĚNÍ: V představení jsou použity tabákové výrobky a speciální kouřové a čichové efekty.

OBSAZENÍ A TVŮRCI

Hrají: Pavel Baťek (Oidipús), Jana Strýková (Iokasté), Igor Orozovič (Kreón) a další

Soubor Činohry Národního divadla 

Délka 105 minut
Anglické titulky
Bezbariérový vstup
bez přestávky
Autor
Sofoklés
Režie
Jan Frič
Dramaturgie / Úprava textu
Nina Jacques
Dramaturgie / Úprava textu
Ilona Smejkalov

Ukázka představení