Židovská obec v Praze

Maiselova 250/18, 110 01 Praha 1

Židé žijí v historických českých zemích více než tisíc let. Od svého příchodu v 9. století vytvořili společenství na mnoha místech v Čechách i na Moravě. Komunita to sice nebyla početně příliš silná, ovšem o to větší byl její kulturní vliv. Celá staletí udržovali své tradice a zvyky, o čemž svědčí mnoho židovských památek. 

 

Navštívit můžete Staronovou a Jeruzalémskou synagogu v Praze.