Jakobín - Vstupenky

15. 2. – 26. 4. 2020
130 – 1100 Kč
Divadlo
Příběh, líčící na jedné straně poměry českého maloměsta a na straně druhé návrat "podezřelého" emigranta zpět do vlasti