Košťálová Kateřina

Myšlenka vytvoření orchestru z vybraných talentovaných studentů z hudebních univerzit zemí převážně střední a východní Evropy vzešla v roce 2006
od švýcarské Nadace Animato. Nadace se tak zapojila mezi řadu dalších organizací, které vytvářejí mezinárodní hudební tělesa na podobném základě. Nadace každé dva roky sestavuje nově orchestr z vybraných studentů evropských univerzit, kteří nejprve studují společně program a poté absolvují koncertní turné po evropských městech. Nadace tak plní své poslání: podporovat mezinárodní dialog a porozumění prostřednictvím umění. A tato myšlenka je dnes důležitější víc, než kdy dříve.