Z nenadálé zdravotní indispozice se zrušily veřejné generální zkoušky inscenace Před východem slunce v divadle Reduta dne 17. a 18. 5. 2019. Vstupenky je možné vrátit v místě nákupu do 31. 5. 2019.