Změna termínu! Dovolujeme si Vám oznámit změnu termínu koncertu. Původně avizovaný koncert MARTINA  JANKOVÁ  -  KOUZLO  VÁNOC - se bude konat dne 4. 12. 2018 od 19.30 hodin v Kostele Šimona a Judy (místo 18.12.2018). Program koncertu zůstává stejný. Děkujeme za pochopení.

Změna termínu! Z důvodu zdravotní indispozice paní Ivy Janžurové se bohužel přesouvá představení AUDIENCE U KRÁLOVNY 9. 3. 2018 ve Stavovském divadle. Všechny zakoupené vstupenky i abonentky zůstávají v platnosti na náhradní termín 25. 11. 2018. V případě, že Vám nový termín nevyhovuje, lze vstupenky vracet v místě nákupu. Děkujeme za pochopení.

Strana 3 z 3