Břevnovský klášter

Břevnovský klášter, Markétská 28/1, Praha 6

Dnešní barokní budovy kláštera včetně chrámu sv. Markéty, nového konventu a prelatury pocházejí převážně z let 1708–1740. Byly zbudovány na starších základech podle plánů architekta Kryštofa Dientzenhofera a pod jeho stavebním dozorem. Někdejší vstupní osa kláštera je dnes rozdělena ulicemi Bělohorskou a Patočkovou. Při proražení třídy Pionýrů (dnešní Patočkovy ulice) v letech 1952–1953 padly za oběť budovy klášterního pivovaru a sladovny s vnější ohradní zdí. Sochy sv. Benedikta nad vstupní branou a sv. Jana Nepomuckého v severozápadním rohu nádvoří jsou od Karla Josefa Hiernleho, ostatní sochy na fasádě pocházejí z dílny Matěje Václava Jäckela.

 

Spojení & parkování

Tram č. 22, 25, 57 - stanice ,,U Kaštanu" nebo ,,Říčenská"

 

Autobus č. 180, 184, 502 - stanice ,,Břevnovská"

 

Možnost parkování - V blízkosti Břevnovského kláštera se nachází parkoviště s desítkami míst.