OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky, Reklamační řád
Platné pro společnost Perfect System, s.r.o., provozovatele prodejní sítě www.ColosseumTicket.cz

 

Všeobecné

 

 1. Společnost Perfect System, s.r.o. (dále jen „PS“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84989, se sídlem v Radlické 3301/68, 150 00 Praha 5, IČ: 26480981, jež je provozovatelem portálu ColosseumTicket.cz včetně sítě prodejních míst (dále jen „CT“), stanovuje tyto podmínky jako práva a povinnosti mezi společností PS a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek a dárkových poukazů prostřednictvím prodejní sítě CT a veškeré s tímto související vztahy.
 2. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím CT (tzn. online a na prodejních místech po celé České republice). Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu a hromadné objednávky prostřednictvím Rezervačního oddělení CT. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 3. Společnost PS není pořadatelem žádné Akce, ale prostřednictvím systému Colosseum zajišťuje rezervace a prodej vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, na základě smluvního vztahu s Pořadatelem. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi Nakupujícím a Pořadatelem Akce. Veškeré nároky a reklamace jsou vždy směřovány vůči Pořadateli Akce. Z této skutečnosti vyplývá, že společnost PS, ani CT, nejsou žádným způsobem zodpovědní za jakékoli změny týkající se Akce, za samotný průběh Akce, ani za jakýkoli typ újmy, výdajů či škod, která by Držiteli vstupenky, nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s Akcí vznikla.
 4. Rezervací a zakoupením vstupenky akceptuje Nakupující Obchodní podmínky Pořadatele, Provozovatele CT, a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád Pořadatele Akce, místa konání Akce a příslušné pořadatelské služby.
 5. Jak postupovat při nákupu vstupenek je podrobně popsáno na ColosseumTicket.cz v sekci „Jak nakupovat“. Detailně jsou zde popsány možnosti úhrad a možnosti doručení vstupenek včetně poplatků. Obsah sekce „Jak nakupovat“ je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen se při nákupu vstupenek těmito postupy řídit a platební podmínky akceptovat.
 6. Provozovatel CT, společnost PS, garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených v síti CT. Za pravost vstupenek zakoupených mimo síť CT, od překupníků apod. nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, zkopírování jedinečného identifikačního prvku – převážně 2D kódu a 3D kódu a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.).
 7. Pořadatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících a termínů.
 8. Pořadatel akcí a provozovatel portálu www.ColosseumTicket.cz si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně vstupenek, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

 

Dárkové poukazy (ePoukazy)

 

 1. Nákup poukazů probíhá totožně jako nákup elektronické vstupenky. Platba probíhá online kartou na platební bráně KB, nebo bankovním převodem.
 2. Elektronický poukaz je možné vytisknout po přihlášení do sekce 
  MŮJ ÚČET stejně jako eVstupenku.
 3. ePoukaz je plnohodnotný dárkový poukaz, proto s ním musí být nakládáno jako s ceninou.
 4. ePoukaz je možné zakoupit a uplatnit (čerpat) pouze online na ColosseumTicket.cz (Poukaz nemůže být zakoupen a čerpán na prodejních místech ColosseumTicket.)
 5. ePoukaz není směnitelný za peníze.
 6. ePoukaz musí být využit (čerpán) v plné výši!
 7. ePoukaz je platný 12 měsíců od zakoupení.
 8. ePoukaz prodlužuje svou platnost o dalších 12 měsíců v případě nelepšící se situace související s vládními opatřenímí spojenými s COVID-19!


 
Reklamační řád

 

 1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání Vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu Perfect System, s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5., nebo emailem info@colosseumticket.cz nebo telefonicky +420 277 012 677. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  
 2. Reklamace obsahu Vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Zákazník, případně prodávající na prodejním místě přímo s PS telefonicky +420 277 012 677 nebo emailem info@colosseumticket.cz. Zákazníkovi bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit vydané vstupenky.
 3. Reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Zákazníkovi vznikla nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a kompletní nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů je uveden u každé akce na ColosseumTicket.cz
 4. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.
 5. Jakékoli další reklamace budou dále poskytovány prostřednictvím CT Pořadateli Akce. O stanovisku Pořadatele Akce bude reklamující vyrozuměn v nejbližším možném termínů nejpozději však do 30 dnů. Reklamace je nutné bez zbytečného odkladu zaslat emailem na info@colosseumticket.cz .
 6. V případě zrušení Akce Pořadatelem Akce, bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon) neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. PS/CT nenese zodpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Zákazníka na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady (benefitní platby atd.), a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné…) se nevrací!

 

Platba TWISTO

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

Společnost Perfect System, s.r.o. si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu kdykoli aktualizovat.

 

Pojištění vstupenek - pojišťovna ERV

Pojistné podmínky ZDE

Doporučujeme

Fantom opery

GOJA Music Hall

Pan Halpern a pan Johnson

Divadlo Ungelt

Sestra v akci

Hudební divadlo Karlín - HdK

Ples v hotelu Savoy (Ball im Savoy)

Národní divadlo

Blbec k večeři

Divadlo Bez zábradlí

Izrael v Egyptě

Collegium 1704

Maminy

Divadlo Lucie Bílé

Velikáni filmové hudby

ČNSO - Český národní symfonický orchestr

Maryša

Národní divadlo

Audience u královny

Národní divadlo

Miliónový údržbář

Divadlo Lucie Bílé

Don Giovanni

Národní divadlo

Svátky hudby v Praze - Václav Hudeček - Slavnostní koncert k životnímu jubileu v Rudolfinu

Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté - 2022/2023

Romeo a Julie

Spolek Kašpar (Divadlo v Celetné)

Freddie - Concert show

Divadlo Radka Brzobohatého - DRB

Rolando Villazón - OPERA GALA

Nachtigall artists

Mnoho povyku pro nic

Divadlo Bez zábradlí

Louskáček - Vánoční příběh

Národní divadlo

W. Shakespeare: Večer tříkrálový

Národní divadlo Brno

Rebelové

Hudební divadlo Karlín - HdK

Reviens Bébel!

ČNSO - Český národní symfonický orchestr

Mlčeti zlato

Divadlo Lucie Bílé

Kráska a zvíře

Národní divadlo

Trhni si, otče!

Divadlo Ungelt

Lise de la Salle - klavírní recitál

Symf. orchestr hl. m. Prahy FOK

Slunce, seno, jahody

Hudební divadlo Karlín - HdK

La traviata

Národní divadlo

Skleněný strop

Divadlo Ungelt

Láska je láska

Divadlo Lucie Bílé

Doktor Faust

Divadlo Na Maninách

Rozmarné léto

Spolek Kašpar (Divadlo v Celetné)

Housle

Divadlo Ungelt

Sara Dragan, P. Sedlář, Pražský komorní orchestr

PKO - Pražský komorní orchestr

Carmen

Národní divadlo

To nejlepší z české a světové hudby ve Španělské synagoze

BM Art

Mirandolína

Národní divadlo Brno

Poe

Národní divadlo

Večer na psích dostizích

Činoherní klub

50 odstínů! - muzikálová parodie

Divadlo Radka Brzobohatého - DRB

Hodinová plavba po Vltavě

Prague Boats

Růže pro Algernon

Spolek Kašpar (Divadlo v Celetné)

Racek

Národní divadlo Brno

Hana

Národní divadlo Brno

Goldoni po ostravsku aneb Sluha dvou pánů

Národní divadlo moravskoslezké - NDM

Popelka

Národní divadlo Brno

West side story

Národní divadlo moravskoslezké - NDM

Noc bláznů

Národní divadlo Brno

Testosteron

Národní divadlo moravskoslezké - NDM

Koncert pro republiku v Obecním domě

Symf. orchestr hl. m. Prahy FOK

Zrada

Činoherní klub

Jsem doma, zlato!

Divadlo Radka Brzobohatého - DRB

Vánoční koncert České filharmonie

Česká filharmonie

Macbeth

Komorní scéna Aréna

Ostatní hledají
Nejnavštěvovanější
#komedie
#letníscéna
#rudolfinum
#státníopera
#klavírníkoncert
#muzikál
#filmováhudba
#národnídivadlo
#novinka