Zelenka Festival

Ensemble Inégal z.s., Viktora Huga 4, Praha 5

ZELENKA FESTIVAL PRAHA – DRÁŽĎANY

 

6. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU VĚNOVANÝ DÍLU A OSOBNOSTI ČESKÉHO BAROKNÍHO GÉNIA JANA DISMASE ZELENKY

 

Zelenka Festival Praha – Drážďany započal svou historii v roce 2014. Na evropské hudební scéně tímto vznikla nová a důstojná platforma, z níž vycházejí nové impulzy k šíření Zelenkovy hudby ve světě.

 

Jan Dismas Zelenka je v současnosti považován za jednoho z nejvýznamnějších barokních skladatelů vedle J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Vivaldiho. Zelenka Festival Praha – Drážďany je prvním a jediným festivalem svého druhu na světě. Bylo jen otázkou času, kdy se Česká Republika oficiálně přihlásí k dědictví minulosti a vydá světu jasný signál o tom, že si považuje významu Zelenkova odkazu a s hrdostí podporuje proces jeho znovuoživení.

 

Tvůrčí odkaz českého hudebního skladatele Jana Dismase Zelenky je evropským fenoménem na hudebním poli současnosti a znovuoživená díla tohoto génia na koncertních pódiích i CD nahrávkách doslova přepisují dějiny barokní hudby. Ještě před několika lety se vůbec nepočítalo s tím, že by ve 21. století mohla být objevena zásadní díla evropského baroka. Nadšení a ohlasy publika a odborné veřejnosti, jaké způsobují ve světě premiéry Zelenkovy dosud neznámé hudby na CD nahrávkách i koncertních provedeních, jsou toho důkazem.

 

Pořadatelem festivalu je český hudební soubor Ensemble Inégal.

 

Soubor, který v čele s dirigentem Adamem Viktorou intenzivně šíří odkaz tohoto českého velikána, je právě za realizaci Zelenkových děl opakovaným držitelem mnoha mezinárodních hudebních cen (Diapason d ́Or, International recording review outstanding, Goldberg 5 stars aj.) Každoročně uvádí Zelenkovy skladby v novodobých premiérách v rámci svého koncertního cyklu České hudební baroko – objevy a překvapení. Koncertuje, a tím šíří Zelenkovu hudbu na významných hudebních festivalech v Čechách, Velké Británii, Německu, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Španělsku, Lotyšsku, Rakousku aj.