Mezinárodní hudební festival Kutná Hora patří mezi nejvýznamnější festivaly komorní hudby v České republice. Tvůrcem dramaturgie i výběru umělců je umělecký ředitel – violoncellista Jiří Bárta.

 

Během realizovaných 12 ročníků od r. 2008 je již tradicí, že se na jeden týden v roce město Kutná Hora stane kolébkou nevšedních profesionálních projektů, které jsou postupně každý večer uváděny v historických prostorách (chrám sv. Barbory, kaple Božího těla, kostel sv. Jana Nepomuckého aj.). Festival má podobu tvůrčí dílny. Posluchači jsou svědky spolupráce hráčů, kteří se jen výjimečně potkají na jiných pódiích. Na koncertech je cítit jejich obrovská radost z hraní. Obsazení souborů je součástí originální dramaturgie a to s přihlédnutím na náročnost celkového konceptu projektu. Tak vzniká ojedinělá atmosféra festivalu s vysokou uměleckou interpretační úrovní.

 

Díky dramaturgii Jiřího Bárty mají posluchači možnost slyšet kromě skladeb světově známých autorů (Mozart, Beethoven, Dvořák, Bach, Schubert ad.) i velmi zřídka uváděné autory (letos to např. budou Kilar, Gubaidulina, Elgar, ad). Komorní hudbu Jiří Bárta propojuje a doplňuje i o projekty na hranici žánrů. Letos bude mezi takové projekty patřit vystoupení varhanice Kateřiny „Katty“ Chrobokové spolu s Hradišťanem a Jiřím Pavlicou (27. 8. v chrámu sv. Barbory). V rámci letošního 13. ročníku navíc oslavíme 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827). Rozmanitý program sestavený z Beethovenova díla nabídne tři koncerty, které letošní festival symbolicky uzavřou. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora proběhne 22.–30. 8. 2020.