Mezinárodní hudební festival Kutná Hora patří mezi nejvýznamnější festivaly komorní hudby v České republice. Od r. 2008 proběhlo již 11 úspěšných ročníků. Tvůrcem dramaturgie i výběru umělců je umělecký ředitel a violoncellista Jiří Bárta. Dramaturgie se zaměřuje převážně na klasickou komorní hudbu, posluchači mají možnost slyšet kromě skladeb světově známých autorů (Mozart, Beethoven, Dvořák, Bach ad.) i velmi zřídka uváděné autory (např. Peteris Vasks, Petr Eben, ad.). Jiří Bárta zařazuje do programu i projekty na pomezí žánrů; z oblasti soudobé, jazzové nebo dokonce i rockové hudby v citlivém spojení s klasickou hudbou.

 

Festival se dostal do povědomí hudbymilovného publika jako týden prožívání tvůrčí energie. Zve si vynikající české i zahraniční komorní hráče, kteří v Kutné Hoře společně vytvářejí kulturní atmosféru. Skladby, které zaznívají, jsou zkoušeny a připravovány přímo na místě. Tím se z překrásných historických míst každý rok stává pomyslná hudební dílna, která účastníky vtahuje do samotné přípravy koncertů a návštěvníkům přináší další úroveň, kterou na koncertech běžně nevnímáme.

 

Tato forma v Kutné Hoře funguje skvěle. Koncerty se konají v historických objektech města Kutná Hora: chrámu sv. Barbory, kapli Božího těla, Jezuitské koleji - GASK a kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bohdanči. Festival je určen milovníkům komorní hudby, ale i posluchačům, kteří teprve hledají cestu ke klasické hudbě. To umožňuje velmi zajímavá dramaturgie a výběr výjimečných sólových hráčů z České republiky i ze zahraničí (Jiří Bárta, Kristina Vocetková - violoncello, Corinne Chapelle, Roman Patočka, Matouš Pěruška - housle, Terezie Fialová, Konstantin Lifschitz, Kana Okada, Lukáš Vondráček - klavír, Josef Somr - herec, Michaela Káčerková – varhany, Karel Untermüller - viola, Gabriela Vermelho & GaRe – performerka, zpěvačka a kvintonistka se svou kapelou, Vilém Veverka – hoboj, Marek Zvolánek – trumpeta, Musica Minore, PhilHarmonia Octet Prague – komorní soubory, Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus / sbormistr Zdeněk Licek).