Zámek Liteň z.s.

V letošním roce pořádá Zámek Liteň, z.s. 8. ročník Festivalu Jarmily Novotné 2019.

 

Slavnostní koncert Festivalu Jarmily Novotné 2019 nabídne spojení hudebních ikon a zároveň lektorů Interpretačních kurzů v Litni 2019, sopranistky Martiny Jankové a klavíristů Gérarda Wysse a Iva Kahánka. Písňový koncert se uskuteční 20. září v Sukově síni Rudolfina a naváže na Interpretační kurzy v Litni 2019 tím, že představí nejlepší čerstvé absolventy.