Akademie klasické hudby

Vznikla v roce 2002 s cílem propagovat a popularizovat české hudební umění v České republice i v zahraničí.

Od roku 2008 je pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který společně s partnery a mecenáši pečuje o umělecký odkaz českého génia a světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka. V napojení na program dává každoročně vyniknout mladým talentovaným umělcům na velkém festivalovém pódiu v rámci debutového Dne D. Mládeži se zájmem o kulturu nabízí jedinečnou možnost návštěvy všech koncertů za symbolických 100 Kč v rámci Klubu mladých.

Od roku 2009 vyhlašuje Akademie klasické hudby Cenu Antonína Dvořáka, kterou prostřednictvím Rady akademiků oceňuje tuzemské i světové osobnosti, jež se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí. Držiteli ocenění jsou Josef Suk, Ivan Moravec, Jiří Kout, Ludmila Dvořáková, Jiří Kylián, Jiří Bělohlávek, Yo-Yo Ma a Richard Novák.