Svatováclavský hudební festival

Svatováclavský hudební festival, z. s. , Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Spolek Svatováclavský hudební festival (dále jen SHF) vzniklo z iniciativy ostravské skupiny umělců, hudebních teoretiků a milovníků hudby a umění v červnu roku 2003.

SHF zajišťuje a realizuje měsíční hudební festival, který pod jednotnou dramaturgickou a ideovou platformou zprostředkovává umělecky hodnotné a jedinečné hudební konfrontace co nejširší skupině recipientů žijících v moravskoslezském regionu za přímé spoluúčasti měst a obcí.