Pražský komorní orchestr

PKO – Pražský komorní orchestr, Petrská 1168/29, Praha 1

! DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM !
 

Mimořádné opatření k aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru

Vážení přátelé a příznivci PKO – Pražského komorního orchestru,

v návaznosti na opatření vyhlášená vládou České republiky a v souvislosti s nouzovým stavem vás bohužel musíme informovat o přesunu Koncertu pro spolek Prader-Willi z 28. dubna 2020 na 20. října 2020. Zároveň koncert přesouváme z Rudolfina do koncertní síně Kostela sv. Šimona a Judy. Stávající vstupenky platí bez omezení na koncert 20. října 2020.

V této situaci nelze postupovat jinak, plně chápeme a podporujeme opatření vlády ČR, která tím chrání nejen nás, ale zejména naše drahé publikum.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu funguje naše kancelář v nouzovém režimu. Prosím, všechny případné dotazy směřujte na náš email vstupenky@pko.cz.

Za koncerty, které se přesunou a jejichž termín vám nebude vyhovovat, je možné požádat o vrácení vstupného opět 30. června 2020, prosím kontaktujte nás na emailu vstupenky@pko.cz.

Od samotného počátku pandemie zaznamenáváme velkou vlnu solidarity od našich abonentů, mecenášů i držitelů jednotlivých vstupenek. V tuto chvíli drtivá většina posluchačů peníze zpět nechtěla. Za tuto pomoc a solidaritu jsme velmi vděční, moc si toho vážíme a děkujeme vám, že na nás myslíte. Pražský komorní orchestr se vlivem této smutné situace dostane do nelehké finanční situace.

Pokud byste i Vy chtěli podpořit Pražský komorní orchestr, máte několik možností:

  1. Vzdát se nároku na vrácení peněz za zakoupené jednotlivé vstupenky (či poměrnou částku z abonmá) - v případě zakoupení vstupenek on-line nás prosím kontaktujte na emailu vstupenky@pko.cz.
  2. Věnovat nám přímo libovolnou finanční částku a stát se naším podporovatelem – jedná se o dar, položku odečitatelnou z daní (za vaší podporu v této situaci vám nabídneme za zvýhodněných podmínek abonmá na příští sezonu). Prosím kontaktujte nás na email vstupenky@pko.cz.
  3. Stát se členem Mecenášského klubu PKO a podporovat Pražský komorní orchestr dlouhodobě. Více na: pko.cz/mkpko

Děkujeme vám za pochopení a podporu. Těšíme se na vás po znovuobnovení koncertní sezony.

Váš Pražský komorní orchestr

 

 

 
PKO - Pražský komorní orchestr patří mezi čtyři nejstarší komorní orchestry v Evropě. Vznikl v roce 1951 a jeho historie nebyla od té doby nikdy přerušena. Profiloval se jako orchestr tzv. mozartovského obsazení (34 hudebníků), který byl schopný hry bez dirigenta. V začátcích své existence se soustředil především na interpretaci starší české hudby, hudby klasicismu a raného romantismu. Později do svého repertoáru zařadil také skladby 20. století a posléze začal uvádět i zcela nová díla soudobých skladatelů. V současné době má PKO na svém kontě řadu premiér. 
 

PKO se rychle zařadil mezi nejžádanější hudební tělesa v zemi a již rok po svém vzniku hostoval na (tehdy jen o několik let starším) festivalu Pražské jaro. Za více než 60 let své existence odehrál mnoho tisíc koncertů, z toho do prosince 2014 se jich přesně 2223 konalo v zahraničí. Zájezdová historie PKO je velmi bohatá: s výjimkou Antarktidy účinkoval na všech kontinentech – celkem v 64 zemích. Vedle evropských turné (při kterých navštívil všechny státy kromě Albánie) absolvoval deset turné po Jižní Americe, šestnáct v USA a Kanadě a devět v Japonsku.

Orchestr spolupracoval s řadou uměleckých osobností zvučných jmen. Z dirigentů to byli např. Sir Charles Mackerras, Václav Neumann či Petr Altrichter. Ze sólistů můžeme jmenovat mezi jinými Maxima Vengerova, Mischu Maiského, Beaux Arts Trio, Dagmar Peckovou, Ivana Ženatého, Ivo Kahánka či Alici Saru Ott.
PKO nahrál bezpočet titulů pro společnosti Supraphon, Denon, BMG, Decca, Telarc a další. V jeho rozsáhlé diskografii nechybí řada významných ocenění, jako je „Zlatá deska Supraphonu“ v roce 1987 za jeden milion prodaných gramofonových desek, „Wiener Flötenuhr“ či „Grand Prix du Disque“ od Académie Charles Cros.
Další informace naleznete na www.pko.cz. Nejčerstvější zprávy o dění v orchestru sledujte na facebookové stránce Prague Chamber Orchestra.