Česká filharmonie

Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Česká filharmonie se záhy po svém založení v roce 1896 stala nejvýznamnějším českým symfonickým orchestrem. Do historie orchestru se během sto osmnácti let jeho existence zapsala celá řada českých i zahraničních osobností. Sto dvacet čtyři hudebníků šestnácti nástrojových skupin v jedinečné souhře, to je orchestr České filharmonie.  Více jak stoletá, úspěšná historie orchestru zavazuje uchovat si originální český výraz a propagovat naši hudbu doma i v zahraničí.