STES

STES, Diskařská 2431/4, Praha 6

Společnost STES a.s. jako marketingový partner FAČR zabezpečuje mediální smlouvy pro prezentaci fotbalu ve sdělovacích prostředcích.