BECHSTEIN

Anežský klášter, U Milosrdných 17, Praha 1